.   .
( word)

( )

.

()

()

 

bakhovskiy@mail.ru  2009 .